• Študentje pridobijo osnovna informacijska znanja po merilih in kazalcih, ki veljajo za informacijsko pismenost v visokem šolstvu