Zoofiziologija
(PeF_ZF)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Zoofiziologija je obvezni strokovni predmet na Pedagoški fakulteti UL.

Ta predmet zahteva ključ za vpis