Funkcionalna morfologija živali
(MSF_FMZV)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Izbirni predmet na drugostopenjskem programu "Molekulska in funkcionalna biologija". Vsebine predmeta pokrivajo funkcionalno morfologijo živali na organizacijskih nivojih celic, tkiv, organov in organizmov.

Ta predmet zahteva ključ za vpis