Interakcije živali in mikroorganizmov
(BIO-IŽM)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Obvezni predmet na drugstopenjskem študiju Strukturna in funkcionalna biologija


Ta predmet zahteva ključ za vpis