Etologija - vaje
(BEtoV)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom
 Ta predmet zahteva ključ za vpis


Preko indiviualnih vaj opazovanja živali ali preprostejših vedenjskih poskusov spoznavamo osnove analize vedenja živali in možne uporabe.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  Ta predmet zahteva ključ za vpis