Splošna botanika (PeF)
(PeF-SplBot)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis


Obvezni predmet 1. letnika programa Dvopredmetni učitelj - Biologija 1. st. Predmet predstavlja temeljne koncepte biologije rastlin – povezavo med zgradbo in delovanjem rastline z ozirom na okolje, v katerem rastlina živi, in evolucijo.

Ta predmet zahteva ključ za vpis