Biologija žuželk
(BioZuz)

 Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom
 Ta predmet zahteva ključ za vpis


Spoznavamo biologijo žuželk od embriologije do socialnega življenja. Poudarek je na temah, ki jih ne srečamo znotraj drugih bioloških predmetov.

Ta predmet dovoljuje vstop gostujočim uporabnikom  Ta predmet zahteva ključ za vpis