Okoljska biotehnologija
(BT-ob)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis


Namen predmeta je spoznavanje s področiji okoljske biotehnologije.

Ta predmet zahteva ključ za vpis