Embriologija - vaje
(BioEmb)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis


Embriologija je veda, ki proučuje razvoj in rast mnogoceličnih oblik življenja v obdobju, ko se oplojena jajčna celica preoblikuje v nov organizem in vključuje v širšem smislu vse procese razvoja od jajčeca do odraslega, spolno zrelega (adultnega) osebka.Pri vajah bomo spoznali zgodnji embrionalni razvoj dvoživk, ptičev, rib in sesalcev.

Ta predmet zahteva ključ za vpis