Biologija celice in histologija
(BIO-BCH)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Obvezni predmet na prvostopenjskem študijskem programu Biologija

Študenti se seznanijo z osnovno zgradbo in delovanjem živalskih celic in tkiv

Ta predmet zahteva ključ za vpis