Zoologija strunarjev - vaje
(BiZooStrV)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Pri predmetu spoznavamo pri nas živečo vretenčarsko favno in se seznanimo z osnovno zunanjo morfologijo in notranjim ustrojem predstavnikov vretenčarskih skupin.

Ta predmet zahteva ključ za vpis