UPORABNA ENCIMATIKA
(UPENC)

 Ta predmet zahteva ključ za vpis

Napišite jedrnat in zanimiv odstavek, ki pojasni za kaj gre v tem predmetu

Ta predmet zahteva ključ za vpis